Strona główna
Fundacja Światło Dla Życia
Fundacja Światło Dla Życia

Wykaz usług i produktów dla każdego

Fundacja Światło Dla Życia

05-505, Ławki, Zielonych Sosen 4

alira.pl
Centrum Zdrowia Alira zajmuje się opieką nad zdrowiem psychicznym, oferując diagnozy, terapie dla osób z problemami takimi jak nerwice, depresje, zaburzenia lękowe, PTSD czy uzależnienia. Centrum posiada również klinikę zaburzeń odżywiania specjalizującą się w leczeniu anoreksji i bulimii. Oferują gamę usług medycznych, terapeutycznych, dietetycznych oraz edukacyjnych dla różnych grup wiekowych. Alira prowadzi także ośrodek leczenia anoreksji, zapewniając pomoc osobom dotkniętym tym zaburzeniem odżywiania.