Ze względu na wysokie upały i małą ilość opadów nadleśnictwo wprowadziło zakaz wstępu do lasu w niektórych rejonach Polski.


Lasy państwowe są ogólnodostępne dla każdego, ale w szczególnych przypadkach mogą być wprowadzone okresowe zakazy wstępu do lasu.

Zakazy są wprowadzane po to, aby chronić przyrodę lub zapewnić bezpieczeństwo ludziom.

Według ustawy o lasach, nadleśniczy może wprowadzić zakaz wstępu do lasu, gdy:

  • wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego,
  • występuje duże zagrożenie pożarowe,
  • wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.

Mapa obszarów objętych okresowymi zakazami wstępu do lasów na dzień 16.08.2018: 

Za nieprzestrzeganie zakazów grozi kara grzywny w wysokości 500 zł.

Źródła: zakazywstepu.lasy.gov.pl/prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19911010444/U/D19910444Lj.pdf


Patryk Kokowicz 

SurvivalMag

 

Share This:

Skomentuj

comments