Wiatrówka jako broń pneumatyczna

wiatrowkipcp.pl

Skrót FAC, oznacza z angielskiego Fire Arms Certificate. Wyrażenie to w kontekście wiatrówek PCP oznacza takie, których moc przekracza limit ustawowy. W świetle polskiego prawa oznacza to broń pneumatyczną, czyli karabinek pneumatyczny o mocy powyżej 17 Jouli (wg polskiej ustawy). Zakres mocowy tego typu broni to od 17 aż do kilkuset Jouli. Wiatrówka FAC – jak to wygląda prawnie?

1) Rejestracja

Jako, że wiatrówki o mocy powyżej 17 Jouli są przez prawo uznawane jako broń, muszą być one też zarejestrowane, w przeciwieństwie do takich o niższej mocy, które za ową broń nie są liczone. Nie potrzeba pozwolenia tak jak na broń palną, wystarczy tylko obowiązkowa rejestracja broni pneumatycznej. Proces jest bardzo prosty i niemal automatyczny, trzeba natomiast spełnić cztery warunki:

  • ukończone 18 lat,
  • pozytywne przejście badań psychologiczno-lekarskich – lista uprawnionych lekarzy do wykonania tego typu badań jest dostępna najczęściej na stronie miejscowej Policji,
  • posiadanie stosownego zaświadczenia o niekaralności,
  • posiadanie dowodu zakupu lub certyfikatu wystawianego przez rusznikarza (w przypadku wytworzenia broni pneumatycznej).

Zgłoszenie rejestracyjne należy złożyć w ciągu pięciu dni od czasu odebrania broni od rusznikarza, bądź zakupu. Po złożeniu dokumentów z wnioskiem w wyznaczonym czasie, Miejska lub Powiatowa Komenda Policji ma obowiązek wydania karty rejestracyjnej. Ewentualna odmowa musi być decyzją administracyjną. Oznacza to, że jeśli nasze zgłoszenie spełnia wszystkie wystarczające i konieczne wymogi posiadania karty, ale zostanie odrzucone, to incydent można zgłosić do do NSA (Naczelny Sąd Administracyjny) .

Krótko mówiąc: jeśli warunki są spełnione, powinna nastąpić pomyślna rejestracja.

Warto pamiętać, że kwestii wiatrówek o mocy powyżej 17 Jouli, każdy zakup musi zakończyć się nową rejestracją.

Koszt badań lekarskich to 350-650 złotych, zaświadczenie o niekaralności – 50 złotych, opłaty skarbowe – 82 zł za wniosek o rejestrację i 50 gr na każdy załącznik.

2) Praktyka

Warto pamiętać, że Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji nie nakłada żadnego obowiązku odnośnie posiadania certyfikatów czy innych zaświadczeń określających energię broni pneumatycznej. Rozpatruje się tylko oświadczenie właściciela. To on jest odpowiedzialny za ewentualne wprowadzenie w błąd Policji czy wymiaru sprawiedliwości.

Wiatrówka PCP Walther Reign PCP

Nieważność certyfikatów mocowych uzasadnia się tym, że zmiana mocy w wiatrówce jest bardzo szybka i łatwa. Działa tutaj zasada zaufania do obywatela, którego za ewentualne kłamstwo można ukarać. Za jedyny sposób na pozyskanie pełnomocnego zaświadczenia o energii wiatrówki uważa się ekspertyzę przeprowadzoną przez policję lub sąd. W takim przypadku ekspertyza określa, czy zatrzymanie przedmiotu było słuszne, czy nie – czyli czy moc przekroczono.

Tutaj wracamy do faktu łatwej możliwości zwiększenia owej mocy. Po oddaniu wiatrówki w nasze ręce moglibyśmy od razu zwiększyć jej moc za pomocą szeregu zabiegów, co ekspertyzę czyni bezwartościową.

Warto pamiętać o fakcie, że jeżeli wiatrówka posiada regulator energii, to moc mierzy się na jego najwyższym ustawieniu. Jeśli wiatrówka jest używana zgodnie z instrukcją, to moc nigdy nie powinna przekroczyć 17J. Gdy przekręcimy pokrętło maksymalnie, a moc będzie wynosić powyżej 17J – mamy do czynienia z bronią pneumatyczną, czyli wiatrówką FAC. Nieistotne, że na niższych ustawieniach jest mniejsza energia, w każdym momencie można je przecież zmienić. Tak samo jak nieistotne jest to, że na lekkim śrucie ma 16 J, a na cięższym 18 J – moc nie powinna być przekroczona pod żadnym warunkiem.

3) Strzelanie z wiatrówek do 17 J

Wiatrówek do 17J nie uznaje się za broń. W Polsce nie są uregulowane prawem, podobnie jak proca, czy repliki airsoftowe.
Sęk w tym, że nikt nie może legalnie prowadzić działań, zagrażających zdrowiu lub życiu obywateli. Ochrona prawna obejmuje również zwierzęta, chociaż oczywiście w innym zakresie. Złamanie takich zasad skutkuje obciążeniem finansowym, jak i konsekwencjami karnymi. Jak w każdym systemie prawnym- każdy odpowiada za to co robi.

Imprezy strzeleckie opierające się o użycie wiatrówek nie podlegają ograniczeniom prawnym. Jednakże po stronie organizatorów stoi zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom jak i osobom postronnym. Warto w takich aspektach współpracować z miejscową policją. Dobrze, jeśli będą wiedzieć o takim wydarzeniu, co może zapobiec niespodziewanej interwencji.

Sprzęt używany w niewłaściwy sposób może zostać skonfiskowany.

Przez niewłaściwy sposób użytkowania mamy na myśli opisane powyżej stwarzanie zagrożenia. Nie ma to powiązania z bronią palną, a ogólnymi zasadami. Art. 45. Ustawy o broni i amunicji informuje nas: „Broń, która jest zdolna do rażenia celów na odległość, może być używana w celach szkoleniowych i sportowych tylko na strzelnicach.”, a więc w teorii do wszystkiego, co nie stanowi niebezpieczeństwa dla innych. Trzeba pamiętać jednak, że strzelnica musi posiadać formalną rejestrację.

Ustawa o broni i amunicji mówi o jeszcze jednym sposobie używania broni, który może pasować do definicji jako wiatrówka FAC. Jest to cel rekreacyjny.

Art. 11. „Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:
2) „używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu.”

Oznacza to, że bez pozwolenia jesteśmy w stanie strzelać w kontrolowanych warunkach z broni będącej w posiadaniu strzelnicy. Wymieniony jednak „Cel rekreacyjny” nie występuje nigdzie indziej.

Pozwolenie na broń pneumatyczną już od dawna nie funkcjonuje, zastąpione zostało przez rejestrację.

Idąc tym śladem, nie ma możliwości administracyjnego określenia celu używania broni, występującego w pozwoleniu. Korzystanie z tego typu broni jest więc legalne, o ile sposób nie narusza prawa (np. wybryki chuligańskie).

Cel sportowy to jednak co innego niż rekreacyjny. Co ciekawe, ustawa o kulturze fizycznej zawiera definicję obu tych pojęć, jednocześnie ich nie łącząc.

Rekreację ruchową określa się jako formę aktywności fizycznej, podejmowanej dla wypoczynku oraz odnowy sił psychofizycznych. Różne formy sportu określa się jednak w osobnych zapisach. Wnioskować można, że wykorzystywanie broni pneumatycznej w celu rekreacyjnym, nie związanym ze szkoleniem i sportem można uznawać na podobnych zasadach jak używanie wiatrówki poniżej 17J.

W przypadku naruszenia prawa konsekwencje będą jednak o wiele większe niż przy użyciu jednostek mających poniżej 17J. Na myśli mamy fakt, że mimo wszystko, prawnie definiuje się to jako broń. W związku z powyższymi stwierdzeniami, postępowanie karne oraz cywilne, jak i działania policji mogą być tutaj bardzo nieprzychylne.

O ile każdy ma pełne prawo do rozrywek oraz przyjemności, tak samo każdy ma prawo czuć się bezpiecznie. Nie oszukujmy się, strzelanie z czegoś przypominającego karabin, może powodować kontrowersje. Jako, że prawo jest jednakowe dla każdego, to należy je szanować.

4) Przeróbki “nie-broni” na broń pneumatyczną

Bronią pneumatyczną jednoznacznie nazywamy urządzenie mające możliwość miotania pociskiem (w tym przypadku śrutem) z energią kinetyczną przekraczającą 17J. Często spotykamy zabieg wymiany części wiatrówki, lub też kartusza na takie, dzięki którym można uzyskać ponad-ustawowe osiągi. W Polsce takie wymiany, jak szybkie, czy proste by one nie były, może wykonać tylko i wyłącznie rusznikarz. Odpowiedź na pytanie „Dlaczego?” jest prosta – jest to wytwarzanie broni. Po zamówionej modyfikacji, otrzymujemy dokument od rusznikarza, z którym następnie (w ciągu 5 dni – jak przy sprawie z zakupem) należy się udać na Policję w celu rejestracji.

Często taka zmiana jest niezwykle ważna, aby nasza wiatrówka poprawnie funkcjonowała – przykładowo Hatsan BT65 Carnivore w kalibrze 9mm mając 17 Jouli będzie generował zbyt niskie osiągi, aby skutecznie strzelać nim na odległości większe niż 15 metrów.

5) Wiatrówka FAC powyżej 17J jako broń pneumatyczna

Można spotkać jednak inne ograniczenia niż tylko miejsce strzelania, lub sposób użytkowania wiatrówek.

Powszechnie zakazuje się wysyłania broni pneumatycznej przy pomocy poczty lub innych firm kurierskich (chyba, że posiadają one pozwolenie na wykonanie takiego działania). Kupujący najczęściej musi odebrać swój zakup osobiście.

Przechowywanie broni pneumatycznej jest o wiele prostsze niż przechowywanie broni palnej. Nie potrzeba do tego metalowej szafy z atestem S1, co obowiązkowe jest przy broni palnej. Według prawa powinniśmy jednak zadbać o to, aby nasza broń pneumatyczna nie dostała się w niepowołane ręce. Warto więc schować ją w miejscu do którego tylko my mamy dostęp. Oczywiście schowanie wiatrówki PCP o mocy większej niż 17J w szafce z atestem S1 również ma swoje plusy. Jeśli przedmiot zostanie skradziony, to w przypadku rozprawy w sądzie nie mamy problemu z tym, że nie dopilnowaliśmy, aby broń pneumatyczna nie została przejęta przez kogoś innego.

6) Konsekwencje prawne

Trzeba pamiętać, że nielegalne posiadanie broni pneumatycznej to tylko wykroczenie, a nie jak w przypadku broni palnej, przestępstwo. Nikt nie będzie sprawdzał prędkości wylotowej wiatrówki używanej zgodnie z przeznaczeniem. Bo, po co? Inna sprawa, gdy niezarejestrowana broń pneumatyczna zostanie wykorzystana do przestępstwa- wtedy będzie to niezbyt ważny (ale mimo wszystko) smaczek przy postępowaniu.

wiatrówka FAC

Wiatrówka FAC, czyli taka powyżej 17J jest bronią pneumatyczną i musi być zarejestrowana na Policji. Taką wiatrówkę należy zarejestrować w ciągu 5 dni od daty zakupu lub przerobienia z urządzenia poniżej 17 Jouli (czyli najpierw się kupuję/przerabia rusznikarz, potem rejestruję!). Nawiasem mówiąc, nie można zarejestrować czegoś, czego się jeszcze nie ma! Do rejestracji niezbędne są: pozytywne zaświadczenie z badań lekarsko-psychologicznych, zaświadczenie o niekaralności (w określonym ustawą zakresie), dowód zakupu lub dowód wytworzenia broni pneumatycznej, dowód ukończenia 18 lat. Jeżeli spełnimy wszystkie te wymogi to rejestracja powinna nastąpić automatycznie.

Z wiatrówek o energii poniżej 17J możemy strzelać w terenie, pamiętając o zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Z broni pneumatycznej, czyli wiatrówek o energii powyżej 17J, możemy strzelać tylko na strzelnicy.

Share This:

Skomentuj

comments