21 marca już po raz czwarty będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Lasów. Święto ustanowione w 2012 roku przez Zgromadzenie ONZ ma na celu podnoszenie świadomości ludzi na temat roli lasów, wpływu na człowieka oraz form ich ochrony. W tym roku szczególnie zostanie wyeksponowana rola lasów w procesie zaopatrywania Ziemi w wodę.

Międzynarodowy Dzień Lasów – święto ma nas zachęcić do zainteresowania się ideami związanymi z lasami, jak ich aktywna ochrona, sadzenie nowych drzew, czy sprzątanie terenów leśnych. Lasy są nierozerwalną częścią naszego życia – są miejscem pracy, wypoczynku oraz źródłem pożywienia.

Wg danych przedstawionych przez ONZ około 1,6 mld ludzi na całym świecie jest uzależnionych w różny sposób od lasu. W Polsce to święto powinno mieć szczególny wydźwięk, ponieważ jesteśmy w czołówce europejskiej jeśli chodzi o powierzchnię zalesioną. Lasy zajmują 9,2 mln ha, czyli ponad 29% powierzchni naszego kraju. Dodatkowo w lasach możemy spotkać aż 32 tys. gatunków flory i fauny, co stanowi ok. 65% wszystkich gatunków, jakie w Polsce możemy znaleźć.

Międzynarodowy Dzień Lasów

Często zapominamy o tym, ale nasze lasy pełnią jeszcze inną bardzo ważną funkcję. Są terenami retencyjnymi. Obecnie polskie lasy magazynują ok. 44 mln metrów sześciennych wody. Na co dzień wielu z nas nie docenia wartości, jaką samą w sobie są tereny leśne – smutne by było, gdybyśmy poznali prawdziwą wartość lasów dopiero kiedy znikną.

Międzynarodowy Dzień Lasów

źródło: www.lasy.gov.pl

Survival a ochrona środowiska

Share This:

Skomentuj

comments