Leśna apteczka to nic innego jak zielarstwo tradycyjne. To inaczej medycyna ludowa. Jest zbiorem przekazywanych ustnie z pokolenia na pokolenie sposobów i środków leczniczych. Jest wynikiem wielowiekowych doświadczeń, przechowywanych w ludowej tradycji.

Zielarstwo tradycyjne wykorzystuje najczęściej kompleksowo środki, które nie wykazują ubocznych działań dla organizmu. Najważniejsze z nich to woda, powietrze, ruch, słońce, zioła, dieta. Leczenie się sposobami medycyny ludowej, zwanej niekonwencjonalną lub zielarstwem tradycyjnym, nie jest kosztowne. Wystarczą skromne środki materialne i proste warunki domowe.

zielarstwo
Warto zainteresować się też Farmakognozją

(gr. φάρμακον (pharmakon) – lek i γνῶσις (gnosis) – wiedza) – dział farmacji, nauka o substancjach pochodzenia roślinnego, które są wykorzystywane jako leki. Dlaczego ? Ponieważ farmakognozja zajmuje się surowcami roślinnymi, ich anatomią, pochodzącymi z nich składnikami czynnymi, budową chemiczną tych składników, kierunkiem i mechanizmem ich działania na organizm człowieka oraz sposobem ich uzyskiwania. Także produkcją leków z tych surowców oraz praktycznym ich stosowaniem (leki ziołowe). W zakresie tej nauki znajdują się przede wszystkim surowce pochodzenia roślinnego, surowcami pochodzenia zwierzęcego, jak np. miód czy niektóre tłuszcze (np. tran). Ogólnie mówiąc, farmakognozja odnosi się do takich substancji pochodzących z natury, których przetworzenie do postaci leków polega jedynie na prostym odseparowaniu składników czynnych od substancji balastowych. Nie zajmuje się syntezą leków, a więc nie zajmuje się substancjami chemicznymi w roślinach, które mogą służyć jako surowiec do produkcji innych związków chemicznych.

zielarstwo

Surowce to produkty pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mineralnego, które stanowią materiał wyjściowy dla procesów technologicznych. Czyli do zrobienia prostego leku ziołowego. Surowcem farmakognostycznym jest produkt pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego otrzymany bez obróbki chemicznej. Do zielarskich surowców zaliczamy całe rośliny suszone lub jej części. Produkty naturalnej lub patologicznej przemiany materii roślin, jak i produkty uzyskiwane z roślin leczniczych za pomocą prostych obróbek fizycznych. Surowce możemy podzielić na dwie grupy:

Pierwsza grupa

To surowce nie wymagające po zbiorze ingerencji poza suszeniem i ewentualnym rozdrobnieniem. Należą do niej: organy roślin, gumy, gumożywice, wyschnięte soki roślinne, żywice i balsamy.

Druga grupa

Do tej grupy należą surowce otrzymywane drogą przerobu tkanki roślinnej lub bezpostaciowego produktu roślinnego. Możemy zaliczyć tu: olejki eteryczne, tłuszcze roślinne, skrobie i wyciągi roślinne.

I wierzcie mi, każdy z nas jest w stanie prosty lek roślinny wykonać w warunkach polowych. Każdy z was już takowy lek wykonał nie raz ! Ale o tym przy następnym wpisie

 

Katarzyna Miłochna Mikulska

zdjęcia są własnością: W Miejskiej Kniei

Share This:

Skomentuj

comments