Pozwolenie na posiadanie kuszy – temat poświęcam w całości wszystkim zapalonym do – niszowego w naszym kraju – kusznictwa, którzy podobnie jak ja – w absolutnie legalny sposób chcieliby posiadać kuszę w naszym rodzimym kraju. Poniżej opisałem wszystkie czynności, jakie należy wykonać, koszty, a także załączyłem przykłady dokumentów. Moim celem jest pomoc wszystkim, którzy o takie pozwolenie chcieliby się ubiegać, a nie wiedzą, od czego zacząć.


Z racji, iż art. 10 UoBiA nie wymienia broni cięciwowej w postaci kusz w żadnym z możliwych celów wymienionych w ustawie, jedynym sposobem na zdobycie pozwolenia jest WSKAZANIE CELU NIE WYMIENIONEGO W USTAWIE O BRONI I AMUNICJI. Wspólnie z kilkoma kolegami (jest nas już co najmniej 3 osoby w Polsce) przetarliśmy szlak pozwoleniem na broń cięciwową w postaci kusz DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH. Taki przykład znajduje się tym samym poniżej, do ściągnięcia i wypełnienia swoimi danymi. Jest to autentyk, z którego sam skorzystałem i który udostępniam. Oczywiście, możliwe jest wskazanie innego celu, ale wierzcie mi, proces uzyskania pozwolenia znacznie wydłuży się wtedy w czasie. Po co zatem komplikować sobie życie? W „czerwonej książeczce” i tak wstawiona zostanie literka „I” jak „Inne” i żaden Stójkowy nie będzie wnikał, co to oznacza. Zatem jak zdobyć pozwolenie na posiadanie kuszy?

pozwolenie na posiadanie kuszy
pozwolenie na posiadanie kuszy

KROK 1 – BADANIA LEKARSKIE

Pierwszym zadaniem jest pomyślne przejście przez badania lekarskie. Ważne jest, aby zrobić je najlepiej w jednym miejscu (testy psychologiczne, psychiatra, badanie wzroku i słuchu, EKG, etc.). Wystarczy w zupełności, że na stronie WWW naszej rodzimej Komendy Wojewódzkiej Policji (powiatowe raczej tego na stronach nie zamieszczają) odnaleźć najbliższą placówkę posiadającą uprawnienia do przeprowadzania badań dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń. Po odnalezieniu placówki udajemy się tam, opłacamy badania i realizujemy je. Najważniejszym dokumentem jest ostateczne ORZECZENIE lekarza uprawnionego do wydawania decyzji w sprawie pozwoleń na broń. Ten dokument dołączymy do naszego WNIOSKU O POZWOLENIE na posiadanie kuszy, o którym napiszę później. Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące (liczy się data złożenia wniosku do KMP/KPP) więc możemy zrobić je jako pierwsze)

Czas realizacji: 1-2 dni
Koszt: 360-400 PLN

pozwolenie na posiadanie kuszy

KROK 2 – REFERENCJE

Aby uwiarygodnić nasz wniosek o wydanie pozwolenia na broń cięciwową w postaci kusz, warto zdobyć jakiś uwiarygadniający nas dokument. Mogą to być na przykład:

– list referencyjny, popierający nasze dążenie do posiadania np. od rodzimego klubu łuczniczego lub strzeleckiego
– list popierający od jakiejkolwiek instytucji (pasującej logicznie do naszego przedsięwzięcia)
– dla „ludzi ze stażem”: np. wyniki zawodów, w których udało nam się zająć jakąś imponującą lokatę lub właściwie cokolwiek co dokumentuje, że mamy w ogóle jakiekolwiek pojęcie o temacie, a nie tylko obejrzeliśmy kilka odcinków „The Walking Dead” i chcemy sobie postrzelać… Nawet jeśli jest tak w rzeczywistości 🙂
– właściwie każdy papier jest ok, uwiarygadnia nas. Poza tym nasza Policja uwielbia dokumenty. Mniej muszą się tłumaczyć przed innymi dzięki temu 🙂

Aby wyprzedzić nieco Policję i skrócić czas postępowania decyzyjnego, warto zaopatrzyć się w ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI. Dostaniemy je w lokalnym sądzie (Sąd Rejonowy), zwykle od ręki i bez stania w kolejkach, za ustawowe obecnie 30 PLN. Nie jest to wymagane – Policja może sama zwrócić się o to KRK w Sądzie Rejonowym. Wtedy kosztu nie ponosimy, ale postępowanie może się wydłużyć w czasie.

Czas realizacji: 1-14 dni
Koszt: 30 PLN

pozwolenie na posiadanie kuszy

KROK 3 – WNIOSEK

Po pierwsze – przed złożeniem wniosku o pozwolenie na posiadanie kuszy należy uiścić opłatę. Tu pojawiają się zwykle pierwsze schody. Naszym GŁÓWNYM PARTNEREM jest KOMENDA POWIATOWA POLICJI lub KOMENDA MIEJSKA POLICJI (absolutnie nie wojewódzka jak w przypadku pozwolenia na broń palną!). Taka komenda posiada zwykle konto bankowe w Urzędzie Miasta. Z racji, że panie w UM zwykle przyjmują podobnych wpłat ilość rzędu 1 sztuka na 10 lat, mogą być kompletnie nie zorientowane co z naszymi pieniędzmi zrobić. Najlepiej wtedy wziąć najpierw numer konta z KPP/KMP i wtedy przelać drogą elektroniczną tytułem:

IMIĘ NAZWISKO – Opłata wniosku o pozwolenie na broń cięciwową w postaci kusz na kwotę 242 PLN.

Dowód przelewu dołączamy do wniosku, składając go w Komendzie. Warto na wniosku zapisać także nasz numer telefonu – to bardzo ułatwia kontakt i skraca terminy):

Czas realizacji: 30 dni (z możliwością wydłużenia jeśli Policja nie wyrobi się w czasie)
Koszt: 242 PLN (koszt ustawowy)

pozwolenie na posiadanie kuszy

KROK 4 – ODWIEDZINY DZIELNICOWEGO

Wywiad środowiskowy to standardowe postępowanie w naszym przypadku. Dzięki naszemu numerowi jest szansa, że wcześniej się zapowie i w ogóle zastanie nas w domu. Zada nam kilka pytań wg narzuconego mu kwestionariusza (pytania są rozbrajająco śmieszne w niektórych przypadkach. „Czy przejawia Pan skłonność do nadmiernej agresji?” lub „Czy nadużywa Pan środków odurzających, np. alkoholu?”. Zapyta oczywiście o to, gdzie chcemy przechowywać naszą kuszę. Tu znów odwołam się do ustawy i rozporządzenia dot. przechowywania broni i amunicji.

Rozporządzenie odnosi się do art. 10 UoBiA, w którym nie ma wymienionej kuszy więc KUSZY NIE DOTYCZY WARUNEK PRZECHOWYWANIA JEJ W SZAFIE SPEŁNIAJĄCEJ NORMĘ S1 o czym nie każdy Policjant wie. Kusza jest wymieniona w art. 4 UoBiA więc dotyczy jej tylko ogólny warunek: PRZECHOWYWANIA W WARUNKACH UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH DOSTĘP OSÓB TRZECICH. W praktyce oznacza to, że zwykła, zamykana na klucz szafka w zupełności wystarczy. Ja jako miejsce przechowywania wskazałem zamykaną na klucz szafę na strzelnicy 🙂

Czas realizacji: 7-21 dni od złożenia wniosku
Koszt: 0 PLN

pozwolenie na posiadanie kuszy
pozwolenie na posiadanie kuszy

KROK 5 – EGZAMIN

Po zakończeniu postępowania zostajemy zaproszeni na egzamin. Jest to tylko i wyłącznie egzamin teoretyczny (bez sprawdzianu strzeleckiego). Składa się z 10 pytań, na które musimy odpowiedzieć pisemnie POPRAWNIE W 100%! Zakres tematyczny egzaminu to:
Kodeks Karny – art. 25, art. 26 i art. 263 (stan wyższej konieczności, obrona konieczna, przepisy karne dot. broni)
Ustawa o Broni i Amunicji – tylko te przepisy, które dotyczą broni cięciwowej (czyli art. 4, art. 15, art. 51 oraz te dotyczące nabywania, zbywania broni oraz obowiązków posiadacza)

Przed egzaminem należy uiścić opłatę, tytułem wpłaty/przelewu: IMIĘ NAZWISKO – Opłata za egzamin na pozwolenie na broń do celów dydaktycznych

Tu do ściągnięcia materiały źródłowe:

Pytania egzaminacyjne

Pytania egzaminacyjne, jakich należy się spodziewać wraz z odpowiedziami zamieszczam poniżej. Sugeruję jeszcze na początku postępowania podrzucić Panom Policjantom myśl, by skontaktowali się z KMP Gdynia, podkomisarzem Krzysztofem Kuśmierczykiem. Ma na koncie najwięcej wydanych pozwoleń i służy jako centrum wiedzy dla organów wydających pozwolenia na kusze w całej Polsce. Istnieje wtedy spora szansa, iż pytania egzaminacyjne zostaną skopiowane od niego, a tym samym będą identyczne z przedstawionymi poniżej:

1/ W jakim terminie zbywca broni powinien powiadomić właściwy organ:
– w ciągu 5 dni
– niezwłocznie
– w ciągu 14 dni

2/ Stan wyższej konieczności to:
– uchylenie bezpośredniego niebezpieczeństwa…
– uchylenie bezpośredniego, bezprawnego niebezpieczeństwa…
– odparcie bezpośredniego niebezpieczeństwa…

3/ Obrona konieczna to:
– uchylenie bezpośredniego niebezpieczeństwa…
– odparcie bezpośredniego niebezpieczeństwa…
– odparcie bezpośredniego, bezprawnego niebezpieczeństwa…

4/ Do kogo zgłosić zaginiecie broni
– właściwy organ Policji
– Policji lub Żandarmerii Wojskowej
– Komendę Wojewódzką Policji właściwą ze względu na adres zamieszkania

5/ Kto wyraża zgodne na przywoź spoza UE broni do Polski
– Minister Spraw Wewnętrznych
– Właściwy organ Policji
– Konsul RP

6/ Co grozi za przerabianie broni
– kara grzywny lub aresztu
– kara grzywny, aresztu lub pozbawienia wolności od 1 do 10 lat
– kara grzywny, aresztu lub pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat

7/ Co grozi za noszenie broni pod wpływem
– kara grzywny
– kara grzywny lub aresztu
– kara grzywny, areszty lub pozbawienia wolności do 2 lat

8/ Co musi mieć obywatel PL do wywozu broni za granicę w ramach UE
– zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych
– zgodę właściwego organu Policji
– zgodę Konsula RP

9/ Co grozi za niedotrzymanie terminu rejestracji broni
– kara grzywny
– kara grzywny lub aresztu
– kara grzywny, aresztu lub pozbawienia wolności do 1 roku

10/ Zbywanie broni i amunicji jest dopuszczalne:
– pomiędzy osobami posiadającymi pozwolenie na ten sam rodzaj broni
– pomiędzy osobami posiadającymi pozwolenie na ten sam rodzaj broni po otrzymaniu zgody właściwego organu Policji
– tylko za pośrednictwem organów posiadających właściwe koncesje uprawniające do obrotu bronią i amunicją

Po zdanym egzaminie zbieramy gratulacje od komisji i czekamy kilka dni na wydanie decyzji, która wygląda mniej więcej tak:

pozwolenie na posiadanie kuszy

Czas realizacji: 1 dzień (właściwie to ok. 5-10 minut)
Koszt: 600 PLN (koszt ustawowy, w przypadku nie zdania egzaminu opłata za poprawkowy wynosi 300 PLN)

pozwolenie na posiadanie kuszy

KROK 6 – WYDANIE DECYZJI ORAZ WNIOSEK O PROMESĘ NA ZAKUP KUSZY ORAZ JEJ ZAKUP I REJESTRACJA

Mając w ręku decyzję (pozwolenie na posiadanie kuszy) i jej numer (ważne!) możemy szykować się na zakupy. Tym samym piszemy krótki wniosek o wydanie zaświadczenia na zakup broni, powołując się na numer decyzji. Do wniosku dołączamy dowód opłaty 16 PLN (konto cały czas te same). Jest ono ważne bezterminowo. Z takim zaświadczeniem udajemy się do sklepu, który zechce nam kuszę sprzedać (czyli ma odpowiednią koncesję). To najważniejszy dokument ze wszystkich tutaj wymienionych i warto strzec go jak oka w głowie. Mimo, iż kosztuje tylko 16 PLN!

pozwolenie na posiadanie kuszy

Na dzień dzisiejszy wiem o dwóch firmach w Polsce, które praktycznie od ręki mogą na sprzedaż kusze:

HUBERTECH.PL – Kontakt z Michałem Bogdańskim, człowiek obyty w temacie
KOLBA.PL

Po nabyciu kuszy zanosimy (W TERMINIE 5 DNI od daty zakupu!!!) fakturę za zakup kuszy wraz z wnioskiem o jej rejestrację do naszej ulubionej KMP/KPP:

Czas realizacji: 1-7 dni
Koszt: 16 PLN

Mając powyższe możemy wybrać sobie wymarzony model i cieszyć się nim do woli. Mamy legalnie kuszę 🙂

Jak widać całkowity koszt waha się w okolicach 1.200-1.300 PLN i raczej nie prędko się zmieni. Wydając je mamy jednak pewność, że nikt nam nie zarzuci nielegalnego posiadania broni. Nie słuchajcie też podpowiedzi z netu, że można trzymać kuszę rozłożoną, bez pozwolenia. To nie jest legalne. Według Kodeksu Karnego / UoBiA za nielegalne posiadanie kuszy grozi nam najwyżej areszt, grzywna i przepadek mienia (właściwie przepadek do depozytu). No i jest to wykroczenie, nie przestępstwo.
Cóż dodać zatem? Czeka was pozwolenie na posiadanie kuszy. Powodzenia. I do zobaczenia na strzelnicy.

Paweł Jastrzębski


O autorze: Paweł Jastrzębski to doświadczony łucznik (compound bow), Mistrz Polski w łucznictwie terenowym w kat. Łuk myśliwski (Componund HU). Pasjonat przyrody, łowiectwa, nurkowania i sztuk walki. Współpracujący m.in. z takimi portalami i organizacjami jak: bowhunter.pl, bron.pl, PPN czy bowhunting.pl

pozwolenie na kuszę

Share This:

Skomentuj

comments