Zadecydował Minister Obrony Narodowej


Minister obrony zdecydował, że do służby w wojskach specjalnych może zgłosić się również cywil. Do tej pory rekrutacja obejmowała żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy innych służb. Wiosną przyszłego roku odbędzie się w Ośrodku Szkolenia Wojsk Specjalnych w Lublińcu pierwszy kurs „Commando”, w którym weźmie udział 30 cywilów. Wcześniej będą musieli przejść ostrą selekcję.


Decyzja ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza spowodowała, że w tym momencie do służby w wojskach specjalnych mogą zgłaszać się również cywile. Wg zapisów w wydanym kilka dni temu dokumencie MON jeszcze w tym roku w Ośrodku Szkolenia Wojsk Specjalnych w Lublińcu odbędzie się rekrutacja. Osoby zainteresowane miejscem w szeregach specjalnych mogą do 30 września składać wnioski do dyrektora Departamentu Kadr MON. Podania należy składać za pośrednictwem wojskowych komend uzupełnień.

„To ważny dzień nie tylko dla Jednostki Wojskowej Komandosów. Wojska specjalne są otwarte na kandydatów z cywila. Przygotowując się na współczesne wyzwania musimy mieć dobrze wyselekcjonowane, wyszkolone i wyposażone kadry. Z pewnością rozszerzenie naboru o kandydatów bezpośrednio z cywila wzmocni nas.”

płk Wiesław Kukuła, dowódca JWK

Rygorystyczna selekcja

Szczegóły dotyczące warunków naboru zostaną wkrótce opublikowane i doprecyzowane. W tym momencie wiadomo, że osoby składające wnioski powinny być pełnoletnie i umieć ukończone gimnazjum. Jednak, aby zwiększyć swoje szanse kandydat powinien mieć wyższe wykształcenie, najlepiej z pożądanego zakresu wiedzy jak medycyna, informatyka, czy telekomunikacja. Dodatkowym atutem będzie również posiadanie odpowiedniej kategorii prawa jazdy, czyli C + E. Za wszystko potencjalni kandydaci będą otrzymywać punkty.

Militarus.pl

Dodatkowo osoby ubiegające się z miejsce w wojskach specjalnych przejdą liczne testy sprawdzające kondycję fizyczną oraz wytrzymałość psychiczną. Sprawdziany zostaną również przeprowadzone z dziedzin logistyki oraz zabezpieczeń.

cywil

Kurs „Commando”

Kurs będzie trwał 6 miesięcy. Uczestnicy będą szkoleni przez kadry ośrodka oraz instruktorów Jednostki Wojskowej Komandosów. Po czterech tygodniach nauki cywil złoży przysięgę wojskową. W ciągu trwania kursu kandydaci przejdą liczne szkolenia, zarówno ogólnowojskowe, jak i bardziej szczegółowe na temat działań taktycznych w wojskach taktycznych. Zapoznają się i nauczą używać sprzętu jakim posługują się komandosi.

Osoby, które ukończą kurs zostaną wyznaczone od razu na stanowiska i uzyskają prawo do noszenia ciemnozielonego beretu. Jednak dopiero po 3-letnim okresie służby i przejściu kolejnego etapu selekcji otrzymają prawo ubiegania się o stanowisko operatorów w zespołach bojowych. Kandydaci, którzy kursu nie ukończą zostaną przeniesieni do rezerwy.

Pomimo otwarcia się na cywilów, Ośrodek Szkolenia Wojsk Specjalnych będzie wciąż pozyskiwał kandydatów głównie ze służb mundurowych.


źródło: http://www.polska-zbrojna.pl/

fot: http://www.cisiiskuteczni.pl/, zdjęcie główne – fot. Bartosz Bera, design Jakub Bereźnicki

 

survivalmag

Share This:

Skomentuj

comments